Ieškovas

Ieškovas darbo sutarties pagrindu dirbo atsakovo bendrovėje. Tą pačią dieną šalys sudarė sutartį, įvardytą panaudos sutartimi (kuri galiojo iki 200X m. xxxx x d.), pagal kurią susitarė, jog darbdavys suteiks ieškovui ir jo šeimai gyvenamąjį plotą, o ieškovas įsipareigojo atsakovo bendrovėje išdirbti x metų. Išdirbus x metų, suteiktos patalpos taps ieškovo asmenine nuosavybe. 200X m. liepos x d. panaudos sutartis įregistruota Nekilnojamojo turto registre, darbo teisiniai santykiai tarp šalių nutrūko 200X m. birželio x d. pradėjus darbdavio (atsakovo) bankroto procedūrą, neišdirbus nustatyto laikotarpio. 200X m. rugsėjo x d. ieškovas parašė atsakovui prašymą perleisti jam nuosavybėn butą, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti, nurodydamas, jog vyksta ginčo buto pardavimas ir butą galima įsigyti bendra tvarka. Ginčo butas turto pardavimo be varžytynių aktu ir parduodamo turto pirkimo-pardavimo protokolu buvo parduotas trečiajam asmeniui. Ginčas byloje kilo dėl atsakovo (darbdavio) pareigos perduoti ieškovui (darbuotojui) nuosavybėn butą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *