Idėjos

Kad gyvenime mažiau sutiktu pėstininkų , kurie dažnai būna kitų paperkami turime galvoti ir mąstyti . Mes norime būti laimingi ir norime gyvenime kažką daugiau pasiekti , todėl privalome stengtis ir ieškoti būdų , kurie mums padėtu . Neturime leistis kitiems į kalbas , kai patįs nenorime ir nemato naudos , o kai dar žinome arba matome būtent kuo pokalbis gali baigtis . Turime suprasti , kas esame ir ką norime gyvenime pasiekti . Turime kovoti dėl savo ir kitų įsitikinimų , jeigu suprantame svarba. Bet negalime parintis ir gruzintis , kai esame politikai ir mūsų gyvenimą bando apvinioti kažkas kaip kažkam patinka. Turime laikytis ir stengtis , kad ir kaip sunku . Mes turime daryti , tai ką patįs norime pasiekti . Norime būti laimėtojai , todėl privalome stengtis ir ne,pasiduoti . Dažnai mumis išgąsdina nepasiruošimas arba tiesiog kitų komentarai ar politiniai spaudimai. Turime žinoti , būtent ko patįs norime ir ieškome. Turime įrodyti ir nesileisti oluchams , kurie bambą išverte gali sau leisti daugiau pakalbėti . Mes kovotojai ir turime suprasti , būtent ko patįs norime. Daug pašaipų sulauksime , kurios mums nebus naudingos , bet mes negalime kreipti dėmesio , kai norime kažka pasiekti . Jeigu eisime per ledą ir galvosi blogai , tai prieisime psichofiziškai ir sulauksime neigiamo rezultato . Vardan idėjų UAB steigimas ir UAB pardavimas  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *